https://holvi.com/shop/irtikiltteydesta/

UUTTA! Pääsimme kertomaan Kaksplussan artikkeleissa tärkeästä aiheestamme eli haitallisesta kiltteydestä, sekä yleisesti että lapsiin- ja nuoriin kohdistuen.
Ohessa linkit niin pääsette halutessanne tutustumaan lisää aiheeseen.

* https://kaksplus.fi/lifestyle/hyva-olo/jos-olet-liian-kiltti-tama-lista-saa-sinut-hakellyksiin-se-saa-ihmiset-heraamaan-toteaa-psykoterapeutti/
* https://kaksplus.fi/perhe/kasvatus/nykyvanhemmilla-olisi-tassa-vaikuttamisen-paikka-ensimmaiset-uupumuksen-merkit-alkavat-nakya-monilla-jo-ylakoulussa-kertoo-psykoterapeutti-huolestuttavasta-ilmiosta/


MISTÄ TIEDÄT TARVITSEVASI RAJOJA ?

 • suostut muiden pyyntöihin vaikka haluaisit kieltäytyä
 • pelastat jatkuvasti läheisiäsi pulasta ja joudut ratkomaan heidän ongelmiaan
 • ajaudut jatkuvasti turhiin riitoihin ja väittelyihin
 • lainaat perheelle ja ystäville rahaa säälistä, syyllisyydestä,
  velvollisuudentunnosta tai painostuksesta
 • sinulla on jatkuvasti kuormittunut olo työn takia
 • tunnet syyllisyyttä, jos kieltäydyt jostakin
 • sinut taivutellaan aina tekemään asioita tai ottamaan vastuu asioista, jotka eivät
  kiinnosta sinua
 • kerrot itsestäsi liikaa liian aikaisin
 • loukkaannut kun muut kieltäytyvät pyynnöstäsi
 • et puolustaudu kun sinua kohdellaan huonosti
 • tunnet syyllisyyttä oman ajan viettämisestä
 • pyytelet anteeksi asioista, jotka eivät ole sinun syytäsi
 • et sano mitään vaikka sinulla olisi tärkeää asiaa

  KÄYTTÄYTYMISTÄ OHJAAVIA AJATUSMALLEJA (USKOMUKSET) :
 • Toisen ihmisen negatiiviset tunnetilat johtuvat minusta
 • Minun on huolehdittava siitä että muille ei aiheudu mielipahaa
 • Omat oikeuteni ovat toissijaisia
 • Jos valitsen omien etujeni mukaisia asioita, loukkaan toista
 • Olen hankala ihminen jos tuon oman tahtoni esiin
 • Olen epäkelpo jos en täytä toisen odotuksia
 • Arvoni riippuu toisten ihmisten tyytyväisyydestä minuun
 • Ei ole hyväksyttävää tuottaa pettymystä
 • Minut hylätään jos en tee niin kuinka muut haluavat
 • Omat tarpeeni eivät saa mennä muiden tarpeiden edelle
 • Olen muita huonompi jos en ota kaikkea kohtelua vastaan
 • Vastuu tapahtumista ja toisten käyttäytymisestä kuuluu minulle
 • Toisen kohtalo on vastuullani
 • Minua ei hyväksytä jos teen virheitä

  SINULLA ON KUUDENLAISIA RAJOJA :

  fyysiset rajat
 • miten fyysisiä rajoja rikotaan: fyysinen kaltoinkohtelu, halaaminen/suukottelu
  tai kätteleminen vastoin tahtoa, liian lähellä seisominen, toisen kädestä kiinni
  pitäminen julkisella paikalla silloin kun tämä on tehnyt selväksi, ettei pidä
  julkisista hellyydenosoituksista, toisen vartalon koskettaminen tavalla, joka on
  tästä epäsopivaa, toisen päiväkirjan lukeminen tai yksityisyyden rikkominen
  muulla tavalla

  seksuaaliset rajat
 • miten seksuaalisia rajoja rikotaan: seksuaalinen väkivalta tai hyväksikäyttö,
  toisen ulkonäön kommentointi seksuaalisella tavalla, seksuaalinen koskettelu,
  kaksimieliset kommentit ja viestit

  älylliset rajat
 • miten älyllisiä rajoja rikotaan: toisen haukkuminen tämän uskomusten tai
  mielipiteiden takia, huutaminen riidan aikana, toisen näkemysten ja ajatusten
  pilkkaaminen, toisen väheksyminen erimielisyyksien takia, lapsen vanhemman
  nöyryyttäminen lapsen nähden, lapselle kertominen ongelmista, joita lapsi ei
  ole riittävän kypsä käsittelemään

  emotionaaliset rajat
 • miten emotionaalisia rajoja rikotaan: omista asioista kerrotaan liian paljon
  liian äkkiä, lapsille kerrotaan epäsopivalla tavalla omista tunteista,
  tunnedumppaus / liiallinen avautuminen, toista taivutellaan kertomaan asioita,
  jotka tämä pitäisi mieluummin omana tietonaan, toisen tunteiden mitätöiminen,
  toisen tunteisiin puuttuminen (”Ei tuosta tarvitse olla surullinen”), toisen
  kokemuksen vähätteleminen, toisen taivutteleminen, jotta tämä ohittaisi
  hankalien tunteiden käsittelyn, toisen yksityisasioiden juoruileminen

  aineelliset rajat
 • miten aineellisia rajoja rikotaan: esine on lainassa sovittua pidempään,
  lainattua esinettä ei koskaan palauteta, lainattua esinettä lainataan muille ilman
  lupaa, esinettä vahingoitetaan eikä vahinkoa suostuta korvaamaan, esine
  palautetaan huonossa kunnossa

  ajankäyttöä koskevat rajat
 • toiselle soitetaan monta kertaa vaikka ei olisi mikään hätä, toisen oletetaan
  luopuvan suunnitelmistaan ja ryntäävän auttamaan, toiselle soitetaan tai
  lähetetään tekstiviestejä tämän nukkuessa, toista pyydetään tekemään asioita
  ilmaiseksi, sitoutuminen liian moneen asiaan, palvelusten pyytäminen vaikka
  toisella ei selvästikään ole aikaa, toisen pyytäminen jäämään ylitöihin ilman
  korvausta, palvelusten tekeminen sellaisille, jotka eivät tee vastapalveluksia
  Tutustumisen arvoisia sivustoja:
 • https://nettiturvakoti.fi/
 • https://apuaeroon.fi/
 • https://taloudellinenvakivalta.fi/
 • https://nollalinja.fi/
 • https://www.riku.fi/
 • https://naistenlinja.fi/
 • https://www.mielenterveystalo.fi/fi